Welkom bij Surdin!

OVER SURDIN

over Surdin De omvang van de groep Surinamers in Europa en het potentieel aan sociaal-, cultureel- en economisch kapitaal rechtvaardigen een duurzaam beleid op het gebied van kennisuitwisseling en netwerkvorming met Suriname. Surinamers in Europa hebben zich met redelijk succes geworteld. Een belangrijk brandpunt van die ontwikkeling is Nederland, een land dat bepalend is (geweest) voor de maatschappelijke ontwikkeling van veel Surinamers. In de loop der jaren heeft zich in Nederland een Surinaamse, goed gekwalificeerde middenklasse gevormd die op vele maatschappelijke terreinen zijn stempel drukt. Onder hen treft je o.a. aan hoogleraren, wetenschappers, medici, advocaten, politici, schrijvers, journalisten, kunstenaars, profvoetballers, vakkundige Ict-ers, architecten en ondernemers. Een aanzienlijk deel van die gemeenschap onderhoudt warme relaties met families en vrienden in Suriname en is zeer begaan met ontwikkelingen in dat land. Ook is bij hen de bereidheid om een structurele en constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname.

burger

Anderzijds is in Suriname een sterk opkomende middenklasse die een belangwekkende rol vervult in de sociaaleconomische en culturele ontwikkeling van het land. Wat daarbij opvalt, is dat er ook bij hen een grote mate van bereidheid is om relevante kennis en expertise te vergaren en die in te zetten voor de ontwikkeling van het land. In de ontwikkeling van Suriname vormt het debat over het vraagstuk van het competente arbeidspotentieel een essentieel onderdeel. Concreet gaat het om het vraagstuk van de beschikbaarheid en inzetbaarheid van gekwalificeerd personeel bij het ontwikkelen van beleid en uitvoeren van ontwikkelingsplannen.
Het Suriname Diaspora Instituut [SURDIN] heeft haar oorsprong in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een groep Surinaamse studenten in Amsterdam richtte toen de Stichting Ter Ondersteuning van Jongeren Ontwikkeling in Suriname (STOJOS) op. Na een succesvolle periode van twaalf jaar met programmatische hoogte- en dieptepunten werd STOJOS opgeheven. In 2010 hebben enkele initiatiefnemers na een serie brainstormsessies besloten de draad weer op te pakken.

SURDIN is een rechtspersoon waaronder een klein en slagvaardig bureau opereert dat zich richt op het (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten, die gericht zijn op de volgende doelstellingen: a. Verduurzamen van de relatie tussen de Surinaamse gemeenschap in Europa en die in Suriname, waarbij wordt uitgegaan van een adequate afstemming tussen vraag en aanbod; b. Uitwisselen van relevante kennis, expertise en informatie tussen de Surinamers in Suriname en in Europa; c. Inzicht verwerven in aspecten en processen van natievorming, identiteitsontwikkeling en economische emancipatie en onderzoek doen naar de wijze waarop deze processen vanuit een Surinaams perspectief bevorderd en ingezet kunnen worden.
De visie en doelstelling worden vorm en inhoud gegeven vanuit vier programmalijnen, te weten:

pr1. Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ondernemerschap
2. Geschiedenis & Cultuur
3. Burgers, Bestuur & Politiek
4. Media & Communicatie

SURDIN

 

Surdin logo

Mobile: 06 88888888

Email: info@surdin.nl

Web: surdin.nl

Kvk.: 851328854

FACEBOOK

Our Facebook Page

RECENTE TWEET

Twitter Widget