Missie & visie

Missie & Visie

Missie

SURDIN is het instituut voor verduurzaming van de relatie tussen Surinamers in Suriname en Nederland.

Haar drijfkracht is het creëren van een stevig netwerk dat bevordert dat de rijkdom aan kennis en expertise onder Surinamers in Suriname en Nederland optimaal wordt benut en gedeeld, tot voordeel van de Surinaamse natie.

Visie

Surinamers hebben zich met redelijk succes in Nederland geworteld. Er heeft zich een goed gekwalificeerde middenklasse gevormd, die in een waaier aan disciplines terug te vinden is. Het aantal Surinamers in Nederland en het potentieel aan sociaal-, cultureel- en economisch kapitaal dat zij vertegenwoordigen, rechtvaardigt een duurzaam diasporabeleid.

SURDIN rekent het tot haar taak om samen met partners het vraagstuk van een duurzaam diasporabeleid te onderzoeken en daar waar nodig te herijken en in gezamenlijkheid interventies te organiseren. De route naar dit doel levert tegelijkertijd inspirerende ervaringen op.

 

SURDIN

 

Surdin logo

Mobile: 06 88888888

Email: info@surdin.nl

Web: surdin.nl

Kvk.: 851328854

FACEBOOK

Our Facebook Page

RECENTE TWEET

Twitter Widget