Media & Communicatie

Media beheersen vele aspecten van het leven en zijn bepalend voor de beeldvorming van een gemeenschap. Ze hebben grote impact op het politieke, culturele en economische leven en vormen een onmisbare schakel in het maatschappelijk verkeer. Via social media is de publieke arena vrijwel voor iedereen toegankelijk. Dit biedt kansen om te werken aan een adequate beeldvorming over vele facetten van de  Surinaamse cultuur.

In deze programmalijn worden antwoorden geformuleerd op een drietal vragen:

  • Wat zijn de meest dominante frames over de Surinaamse bevolking in de afgelopen 150 jaar?
  • Hoe moeten de keuzen voor deze dominante frames worden verklaard?
  • In hoeverre worden de frames in het publieke debat gereflecteerd in het beleid van de Surinaamse en Nederlandse overheid?

SURDIN

 

Surdin logo

Mobile: 06 88888888

Email: info@surdin.nl

Web: surdin.nl

Kvk.: 851328854

FACEBOOK

Our Facebook Page

RECENTE TWEET

Twitter Widget