CALL 4 ARTICLES

Er zijn verspreid over de wereld veel mensen te vinden die veel weten van de geschiedenis, cultuur en het emancipatieproces van Surinamers. Ten denken valt aan: studenten en wetenschappers die er studies van maken, maar ook artiesten, dichters en schrijvers die er in hun werk vorm aan geven. Er zijn ook politici, beleidsmakers en ondernemers die er ook het nodige verstand van hebben. En dan zijn er natuurlijk degenen die niet van Surinaamse afkomst zijn, maar desalniettemin een visie op de Surinaamse samenleving hebben.

Surdin stimuleert graag het debat over de rol van de Surinaamse diaspora bij de ontwikkeling van Suriname en bij het proces van natievorming. Als u interessante inzichten heeft die kunnen bijdragen aan een constructief debat en u bent bereid die te delen met anderen, dan bieden wij u hiertoe de gelegenheid.

U kunt bij ons een tekstvoorstel indienen, dat wij zullen publiceren in ons digitaal tijdschrift. Het gaat dan niet alleen om academische opvattingen, maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse ervaringen en mijmerende herinneringen.
Als u in uw bachelor scriptie, master thesis, proefschrift of alledaagse bezigheid wezenlijke aandacht besteed(t) (hebt) aan dit onderwerp, stuur dan uw bijdrage naar ons op. Stuur ons een melding van uw voornemen om in te zenden, met een korte toelichting over de inhoud. Als wij vragen hebben naar aanleiding van uw voorstel, dan nemen wij contact met u op.
De uiterste inleverdatum voor het artikel in definitieve vorm is 30 januari 2017.
Het op te sturen artikel bevat de volgende onderdelen:

 • Het onderwerp gaat over de relatie tussen Surinamers in Nederland en het land van herkomst.
 • Titel van het artikel.
 • Naam en contactgegevens van de schrijver(s).
 • Een teaser: een alinea van een vijftal zinnen, die kort de inhoud van het stuk weergeven en de lezer prikkelen om verder te lezen.
De lengte van het artikel bedraagt maximaal drie A4-tjes (circa 2500 woorden).

 

Stuur uw bijdrage naar: info@surdin.nl. en wij nemen dan spoedig contact met u op.

SURDIN

 

Surdin logo

Mobile: 06 88888888

Email: info@surdin.nl

Web: surdin.nl

Kvk.: 851328854

FACEBOOK

Our Facebook Page

RECENTE TWEET

Twitter Widget