BURGER, BESTUUR, POLITIEK

Burgers, Bestuur & Politiek

Op een bevlogen wijze zijn veel Surinamers bezig met het verhogen van het eigen welzijn en bij te dragen aan een betere leefsituatie binnen de Surinaamse gemeenschap. Daarbij wordt soms onnodig veel tegenstand ervaren of ontbreekt het aan medestanders en de juiste ingangen om uitvoering te geven aan goede ideeën en plannen. Voor jongeren – op de drempel van actief burgerschap – komen zo het ambitie- en aspiratieniveau onder druk te staan. Aan de andere kant zijn er flink wat deskundigen actief in allerlei instituten, die bereid zijn hun kennis en expertise te delen met aanstormende talenten.
Deelnemers worden d.m.v. praktische vaardigheden en theoretische kennis uitgedaagd om medestanders te winnen voor hun ideeën en plannen.

SURDIN

 

Surdin logo

Mobile: 06 88888888

Email: info@surdin.nl

Web: surdin.nl

Kvk.: 851328854

FACEBOOK

Our Facebook Page

RECENTE TWEET

Twitter Widget